Koeien en schapenfokbedrijf Eelman
Ons bedrijf is een veeteeltbedrijf met 39 stuks zwartbonte melkkoeien en ongeveer 32 stuks jongvee, daarnaast hebben we 114 fokschapen, 92 ooilammeren en 6 fokrammen. Ons bedrijf heeft 40 hectare grond waarvan 2,9 wordt gebruikt om mais te telen en we verhuren ongeveer 3 hectaren voor aardappelen. Eind 2004 is begonnen met de bouw van een nieuwe machine schuur deze was in september 2005 klaar. Het bedrijf heeft in februari 2005 een tweede UBN nummer gekregen, omdat onze schapen in twee koppels zijn verdeeld. We hebben nu een scrapie vrij bedrijf met UBN 363163 en bedrijfsnummer 3964. En we hebben een scrapie onverdacht bedrijf met alleen schapen ARQ/ARR, dit heeft als UBN 6008628 met bedrijfsnummer 7162. We hebben deze beslissing genomen om de kosten van het bloedtappen zo laag mogelijk te houden en om geen beste fokooien weg te moeten doen. Het koppel met UBN 6008628 zal steeds kleiner worden daar we bijna geen ooilammeren met ARQ/ARR aan zullen houden. Over enkele jaren zullen alle schapen op ons bedrijf het genotype ARR/ARR hebben. Dit jaar bieden wij te koop aan: ongeveer 30 anderhalfjarige ooien en eventueel ooilammeren met genotype ARQ/ARR. Tevens hebben wij ook anderhalfjarige ooien met genotype ARR/ARR te koop.