Stamboek Texelaar en Blauwe Texelaar fokbedrijf

G. Bakker UBN 362865
Spangerweg 21 fokkersnummer 03884
1793 EG DE WAAL-TEXEL  
Tel. (0222) 318319  

Er worden op dit bedrijf al heel lang stamboek Texelaars gehouden. De 110 schapen en de 65 jaarling ooien die worden gehouden, lopen in de zomer op de Waddenzeedijk. De lammeren lopen nadat ze gespeend zijn op het gemaaide grasland bij het bedrijf. Het bedrijf ligt op 15 autominuten van de veerboot en is uitstekend bereikbaar.

Ons fokdoel is een Texelaar met een goed exterieur, die tevens functioneel en productief is en een lange levensduur heeft. Functionaliteit, lange levensduur en productiviteit zijn ook belangrijk. Het bedrijf is scrapie- en zwoegervrij. We nemen al jaren met succes deel aan de Texelaarkeuring op Texel en 1A-prijzen. Hopelijk kan de keuring in 2002 weer gehouden worden.

De rammen die de afgelopen jaren zijn ingezet zijn o.a. de toprammen 4030-2101 en 4030-2134. Er wordt altijd op gelet dat de te gebruiken rammen een hoge vruchtbaarheidsindex hebben. Een paar van de rammen die in 2001 ingezet zijn:

04204-2345 ARR/ARR  
Kop 86
Ontwikkeling 89
Bespiering 88
Evenredigheid 87
Type 86
Beenwerk 86
Vacht 87
Algemeen voorkomen 87
   
04204-2464 ARR/ARR  
Kop 88
Ontwikkeling 86
Bespiering 88
Evenredigheid 89
Type 88
Beenwerk 85
Vacht 88
Algemeen voorkomen 88
   
05649-00785 ARR/ARR  
Kop 85
Ontwikkeling 85
Bespiering 87
Evenredigheid 86
Type 86
Beenwerk 85
Vacht 86
Algemeen voorkomen 86

Ram 05649-00785 werd in 2001 bovendien bij C. Kikkert ingezet.


De Blauwe Texelaar

Sinds enkele jaren worden er Blauwe Texelaars gehouden. Op dit moment zijn er 10 Blauwe Texelaars aanwezig. Kenmerken zijn o.a. minder geboorteproblemen en meer melk. Ons fokdoel is een stamboek Blauwe Texelaar te fokken die goed ontwikkeld, productief, functioneel en rastypisch is.

De ram 08347-168 (ARQ/ARR) is in 2001 ingezet:

Kleur 3
Koptekening 3
Ontwikkeling 86
Bespiering 88
Evenredigheid 86
Type 87
Beenwerk 83
Vacht 87
Algemeen voorkomen 87