Hoeve Ruisdael

Tussen Oudeschild en Oosterend ligt aan Dijkmanshuizen het bedrijf van de Fa. J. Mantje en Zn. , genaamd Hoeve Ruisdael. Het bedrijf staat bekend onder fokkers nummer 4091 en UBN 363462. Het bedrijf bestaat uit 35 melkkoeien, 15 ha akkerbouw, 33 ha grasland, en 115 lamschapen.

Nu ongeveer 20 jaar geleden is het bedrijf zwoegervrij geworden, en sindsdien worden er schapen gefokt, vroeger onder leiding van Klaas Mantje, nu hebben zijn zoon Jan, en kleinzoon Rene de touwtjes in handen.

Een in de afgelopen jaren veel gebruikte ram is 4030-1460 (av 87) geboren bij C. Kikkert, en in gemeenschappelijk eigendom met P.G. Kooiman. De ram is inmiddels 8 jaar oud en heeft tot vorig jaar ruim 585 nakomelingen uit 336 schapen door heel Nederland. De op ons bedrijf aanwezige dochters scoren alle boven gemiddeld. De 7 dochters die dit jaar zijn ingeschreven scoorden gemiddeld 86,6 punten voor algemeen voorkomen en 88,8 punten voor de vacht.

Vachten zijn een sterk punt in onze fokkerij, gem. 87,3 punten over de 39 dit jaar ingeschreven jonge schapen. In de afgelopen jaren gebruikte rammen, onder andere: 4030 -1810(av 88) als 2 jarige ram kampioen in Opmeer / 4030-2387(av 87) en 4030- 2310 (av 86) waarvan dit jaar ook weer dochters lammen.

Het fokdoel van het bedrijf, een goed ontwikkeld functioneel schaap met een sprekende kop, goed op de benen met een beste vacht en veel macht, kortom een gebruiksschaap met show kwaliteiten. In 1998 zijn van L.C. Eelman (3965) uit Oosterend 19 oude schapen overgenomen waar de eerder genoemde 4030 1460 is ingezet.

Uit deze schapen zijn 7 dochters op dit moment nog op het bedrijf aanwezig. Schaap 3965-1975(av 88) bracht twee beste dochters 4091-1663 (av 89) en 4091-1664 (av 88) ter wereld. Schaap met lammeren was in `99 op de nationale keuring in Utrecht aanwezig.

In 1999 zijn de jonge schapen van de met de fokkerij stoppende L.C. Eelman (3965) overgenomen, in totaal 40 dieren. De schapen afstammelingen van Verberne en Kikkert rammen passen goed in de fokkerij geschiedenis van ons eigen koppel.

Foto: 4091- 1663 (av 89) drachtig van 4030-2797
(av 88)

In 1999 zijn de jonge schapen van de met de fokkerij stoppende L.C. Eelman (3965) overgenomen, in totaal 40 dieren. De schapen afstammelingen van Verberne en Kikkert rammen passen goed in de fokkerij geschiedenis van ons eigen koppel.

Dit jaar zijn bij C. Kikkert twee 1907-1349 zonen aangekocht, 4030-2797(av 88) geb. in `99 en 1b in zijn rubriek tijdens de schapenfokdag op texel in 2000.Ram 4030-2797 (av 88) heeft ruim 35 schapen drachtig waaronder 4030-1663 (av 89) en 3965- 2544 (av 89).

Ram 4030-3020 in oktober voorlopig ingeschreven met 86 punten algemmen voorkomen en inmiddels ruim 65 cm schofthoogte heeft 13 schapen drachtig, waaronder 4091-1664 (av 88) en 3965-2521 (av 88).

Met beide rammen van vaders kant Verberne en van Moeders kant Kikkert bloed lijkt een goede aanvulling op de bloedlijnen van de koppel, en we hopen de beste eigenschappen boven te krijgen.


4030-3020 (av 86)

4030-2797 (av 88)

Ook ingezet dit jaar, 0282-2418 (av 86)van v.d. Weij een keihard bespierde ram met een uitmuntende vacht .(besp. 88 en vacht 90). En twee rammen gefokt door G.Bakker uit Oosterend, de rammen die zelf, goed bespierd en goede benen en vachten missen zelf misschien de extra lengte en macht die tegenwoordig zo graag gezien word. De rammen kwamen er bij de herfst inspectie na ruim drie weken dekkerij met 84 punten algemeen voorkomen vanaf. De rammen geven goede nakomelingen met veel uitstraling, maar missen zelf wat lengte en macht.

Vanaf 9 maart kan de lammerij beginnen, we hopen op een goede "oogst" zodat we tijdens de diverse keuringen met dieren kunnen verschijnen die zich kunnen meten met de top van de texelaar fokkerij.